Disclaimer

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

MvandeVen Schoenen is de handelsnaam van M. van de Ven B.V. gevestigd te Nijmegen.
Uitsluitend M. van de Ven B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 10022623, geldt als opdrachtnemer.